Back
Impact Story

Ngā Pou ē Whā

In her mahi and whanaungatanga with Barnardos kaimahi, the kura she works within, her community, and most importantly, with tamariki and whānau, Terehia lives and breathes the principles of Ngā Pou ē Whā.